Projektering


God planering ger liv åt din vision

Projekteringen ingår i byggprocessens första del. Det är där som planering, utredning och förberedelse inför projektet sker. Tillsammans med uppdragsgivare och involverade medarbetare formuleras en plan som inte bara bidrar till en effektiv arbetsprocess, utan även ser till att projektet blir klart inom överenskommen tids- och budgetram.


Finess Byggs främsta prioritet är att genomföra en lönsam byggnation som håller hög kvalitet och uppfyller de mål som har upprättats under projekteringen, det vill säga förberedelsestadiet. För att göra detta krävs god planering, rätt kompetens och en fullt fungerande samarbetsförmåga från alla som är involverade i arbetet. Finess Bygg har den eftersträvande kompetensen samt mångårig erfarenhet av projektledning. Vi skapar länken mellan arkitekter, entreprenörer, projektledare och uppdragsgivare. Detta innebär att vi tar ett totalansvar för hela projektet.

Rätt projektering bidrar till en effektiv byggprocess och ett första klassigt slutresultatet.

Frågor? Hör av dig

VÅRT MÅL

Vårt mål är att utföra ett kvalitativt och prisvärt arbete. Vi arbetar utifrån kundens vision och håller oss alltid till avtalad tids- och budgetram.